Telrapportages maken met SensMax

In de software kiest u van welke sensoren u de data wilt bekijken. Over het algemeen zijn er 2 richtingen (in en uit) die onafhankelijk van elkaar in beeld gebracht kunnen worden, maar we kunnen er ook voor kiezen om het gemiddelde tussen in en uit in de rapportage te laten zien.

Vervolgens kiest u over welke periode u de data wilt bekijken (bijvoorbeeld vandaag, afgelopen 7 dagen, afgelopen maand) en met welke tijdstap u de data wilt bekijken (per uur, dag, week,maand). Dan kiest u het soort grafiek (staafdiagram, lijndiagram,taartdiagram) en of u de aantallen ook in de grafiek wilt zien.

Het fijne is dat je eigenlijk niks fout kan doen. De data staat veilig op de server en je kunt zoveel rapporten aanmaken als je wilt. Het rapport kun je ook mailen of exporteren (pdf, csv).

Het SensMax systeem is makkelijk te installeren. Het werkt met draadloze sensoren die aan weerszijden van de doorgang gemonteerd worden. Zodra iemand tussen de sensoren loopt, vindt er een telling plaats. De sensoren worden op een dataollector aangemeld. Deze collector ontvangt alle data van de aangemelde sensoren en stuurt deze door naar de SensMax cloud, zodat de tellingen bekeken kan worden in de software.

De datacollector moet verbinding hebben met het internet. Dat kan via een vaste LAN aansluiting of via Wifi.