Internet of Things

Verbind en krijg inzicht

Internet of things

Heel veel apparaten worden tegenwoordig verbonden met het internet. Vaak zijn dit sensoren die bepaalde waardes meten en/of registreren. Al deze apparaten verzamelen data. Door deze data te koppelen, ontstaan nieuwe inzichten. Patronen kunnen herkend worden of processen kunnen op basis van deze data verbeterd worden.

Om meer inzicht te krijgen in wat Internet of Things (IoT) nu eigenlijk in de praktijk inhoudt, werken we hieronder een aantal voorbeelden uit en wat wij daarin kunnen betekenen.

Meting op de werkplek

WV Technics levert al ruime tijd telsystemen die geïnstalleerd worden in vooral winkels, zodat zij inzicht krijgen in het aantal bezoekers. Tellers kunnen ook geplaatst worden in een kantooromgeving om zo bijvoorbeeld inzicht te krijgen in de bezettingsgraad van een werkplek. Worden werkplekken optimaal benut? Inzicht hierin kan ervoor zorgen dat er mogelijk bespaard kan worden op het aantal werkplekken en dus ook op kosten van verwarming, koeling of verlichting.

Data kan ook verzameld worden met als doel dat er een actie uitgevoerd moet worden. Als er bijvoorbeeld een X aantal personen zich bevinden in de ruimte, moet de ventilatie hoger gezet worden.


Wifi Dataloggers

De Wifi dataloggers zijn via het Wifi-netwerk verbonden met het internet en vervolgens kunnen de metingen bekeken worden in de Cloud.

Bij opslag van bijvoorbeeld vaccins, is het belangrijk dat de temperatuur niet boven of onder een bepaalde waarde mag komen. Als dat het geval dreigt te worden, dan is het belangrijk dat er direct een signaal afgegeven wordt (SMS / e-mail) zodat op tijd ingegrepen kan worden en de vaccins niet weggegooid hoeven te worden.

Tracking van waardevolle spullen

GPS Trackers zijn er in allerlei soorten. Ze kunnen bijvoorbeeld aangebracht worden op waardevolle spullen zoals gereedschap. Op ieder moment is inzichtelijk waar het gereedschap is, zodat bij diefstal het stuk gereedschap snel teruggevonden kan worden.

Via een Sim-kaart is de tracker verbonden met het internet.

GPS-trackers zijn zeer breed toepasbaar.