INZICHT

Het tellen van het aantal bezoekers is één ding, maar het inzichtelijk krijgen van de tellingen in duidelijke rapporten of dashboards is misschien nog wel belangrijker.

Onze klantentelsystemen sturen data naar de Cloud, waarna deze bekeken kunnen worden door in te loggen op uw eigen omgeving. Diverse rapporten en dahboards kunnen zelf aangemaakt worden. De tellingen kunnen bekeken worden op PC, laptop, telefoon of tablet. Het aantal bezoekers kan op deze manier makkelijk geanalyseerd worden. Ook kunnen vergelijkingen gemaakt worden met andere periodes of kunnen winkels met elkaar vergeleken worden.Koppeling met andere gegevens

Om inzicht te krijgen van de conversie (verhouding tussen kopers en bezoekers), moeten de gegevens van de kassa vergeleken worden met de gegevens van de tellers. Onze software biedt de mogelijkheid om de gegevens van de kassa te koppelen, zodat ook de conversie in de rapporten bekeken kunnen worden. Ook kan bijvoorbeeld het gemiddelde bonbedrag opgenomen worden in de rapporten.

Vaak is het zo dat de kassaleverancier een module voor klantentelling heeft. Onze data kan in heel veel gevallen opgenomen worden in deze software.

Aantal mensen binnen

Op dit moment met Covid-19 krijgen we steeds vaker de vraag of het inzichtelijk gemaakt kan worden hoeveel mensen er binnen zijn. Via een dashboard wat op pc, tablet of telefoon te bekijken is, kunnen we aangeven hoeveel mensen er op ieder moment binnen zijn. Belangrijk hierbij is, is dat de teller in realtime kan tellen en de data ook in real-time kan doorgeven. Het aantal mensen dat binnen is kan op een scherm geprojecteerd worden zodat bezoekers kunnen zien of ze wel of niet naar binnen mogen. Ook is het mogelijk om een stoplicht te schakelen. E.e.a. afhankelijk van welke telsysteem gekozen wordt.